NWO

NWOThe NWO domain Exact and Natural Sciences (ENW) stimulates excellent research by financing and by putting important challenges on the agenda. Through these efforts, it is the coordinator of beta science in the Netherlands. The domain ENW connects researchers with each other, as well as with societal institutions and industry. We do this, among other activities, by organizing meetings and by maintaining close connects with our adherents.

— Dutch version —

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) stimuleert excellent onderzoek door onderzoeksfinanciering en agendering. Daarmee is het de coördinator van bèta-onderzoek in Nederland. Het domein ENW verbindt onderzoekers zowel onderling als met maatschappelijk organisaties en de industrie. Dit doen we onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en het onderhouden van nauwe contacten met de achterban.


NWO’s website

NWO ENW